Regulament cursa copiilor2018-09-19T07:15:37+00:00

1. Prevederi Generale

Cursa Copiilor din cadrul Turului României 2018, denumită mai departe „competiția”, este o serie de curse cicliste de șosea compusă din șase (6) etape desfășurate pe parcursul zilelor de desfășurare ale Turului României 2018. În cadrul acesteia se va întocmi câte un clasament separat pe fiecare etapă, competiția fiind organizată sub egida Federației Române de Ciclism.

Competiția se va desfășura în conformitate cu regulamentele Uniunii Cicliste Internaționale, a Federației Române de Ciclism și a regulamentelor specifice ale fiecărei etape.

Competiția este deschisă participanților de orice cetățenie, a copiilor licențiați și a celor nelicențiați FRC.

2. Categorii de concurs

Competiția este deschisă concurenților de ambele sexe, licențiați și nelicențiați împreună, cu excepția etapei din București care este deschisă exclusiv copiilor licențiați.

Categoriile de vârstă ale competiției sunt cele stabilite de Federația Română de Ciclism pentru concurenții cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani (inclusiv), după cum urmează:

 • Copii D2: 5-6 ani (2012-2013)
 • Copii D1: 7-8 ani (2010-2011)
 • Copii C: 9-10 ani (2008-2009)
 • Copii B: 11-12 ani (2006-2007)
 • Copii A: 13-14 ani (2004-2005)

Pentru stabilirea categoriei de vârstă se va lua în considerare doar anul nașterii. Ex: un copil născut în 2007, va concura la categoria Copii B (2018-2007=11 ani), indiferent de luna și ziua în care s-a născut.

Opțional, licența pentru copii categoriile A, B, C, D1, D2 se emite de către Federația Română de Ciclism la solicitarea unui club afiliat Federației. Licențele emise în anul 2018 sunt valabile doar până la 31 decembrie 2018 și se eliberează în următoarele condiții:

 • clubul să aibă cotizaţia anuală plătită la zi;
 • achitarea taxei de licenţă conform normelor financiare (20 lei pentru orice categorie de copii);
 • pe baza cererii de eliberare a licenţei, conform anexei nr. 5, care poate fi descărcată de pe site-ul oficial al Federației www.federatiadeciclism.ro (Prezentare FRC-Licentiere-Cerere licentiere);
 • viza medicală eliberată de o unitate medicală sportivă şi asigurarea de accidente şi terţe persoane a sportivului valabilă cel puţin un (1) an, perioadă care să includă intervalul pentru care se eliberează licența;
 • să prezinte copie după certificat de naştere, poză în format electronic şi acordul părinţilor sau al tutorelui legal;
 • optional se va depune copie după contractul de pregătire sportivă încheiat între club şi sportiv (doar pentru sportivii care concurează pentru un club afiliat FRC sau orice altă structură parte a unei federații naționale afiliate UCI).

Documentele se vor transmite electronic pe adresa office@federatiadeciclism.ro.

3. Etapele și progamul Starturilor

Competiția se va desfășura individual, singurele clasamente întocmite fiind cele individuale.

Competiția va fi alcătuită din următoarele circuite:

 • Alba Iulia, 18 Septembrie, ora 17.00, Poarta Mihai Viteazul
 • Sibiu, 19 Septembrie, ora 15.00, Piața Mică
 • Brașov, 20 Septembrie, ora 16.00, Livada Poștei
 • Focșani, 21 Septembrie, ora 16.00, Parcul Teatrului
 • Târgoviște, 22 Septembrie, ora 16.00 Parcul Mitropoliei
 • București, 23 Septembrie, ora 10:00 – ETAPA 3 DIN CUPA NAȚIONALA DE ȘOSEA PENTRU COPII (exclusiv pentru copiii legitimați FRC)

Secretariatele curselor se deschid cu două ore înainte de Start!

4. Înscrieri

Înscrierile în competiții se fac online pe INSCRIERE COPII sau la secretariatul curselor, deschise zilnic în zona de Start cu 2 ore înainte de înscrierea în competiții.

Nu se percepe taxă de înscriere.

Cronometrajul se va face electronic, cu cip.

5. Secretariatul competiției

Secretariatul competiției va fi cel al fiecărei etape în parte, conform celor specificate de către organizator și va fi organizat zilnic în zonele de Start/Finish în corturile FRC. Responsabilitatea pentru controlul general și contabilizarea clasamentelor revine Federației Române de Ciclism.

6. Siguranța concurenților

Conform regulamentelor Federației Române de Ciclism, participarea la competiție nu se poate face fără a purta casca de protecție, așezată în mod corespunzător pe cap.

Participarea se face pe proprie răspundere, conform regulamentelor Federației Române de Ciclism.

7. Sancțiuni și contestații

Sancțiune aplicate vor fi cele specifice competițiilor de șosea.

Contestațiile se vor face în scris către juriul de arbitrii prezent la fiecare etapă, în conformitate cu regulamentele Federației Române de Ciclism, însoțite de o garanție de 100 de lei, care se va returna în cazul admiterii contestației.

8. Conduită și fair-play

Fiecare participant, apartinator si reprezentant al echipei are obligația unei conduite respectuoase, demne și în ton cu spiritul de fair-play al unei competiții sportive.

Actele de violența de orice fel, precum si orice incalcare a regulamentelor relevante pentru aceasta competitie savarsite de catre participanți, reprezentanți ai structurilor sportive și/sau aparținători, vor fi pedepsite cu sancțiunile prevăzute de regulamentul de disciplină al FRC. Sancțiunile pot fi dictate atât de juriul de cursă cât și de Consiliul de Administrație al FRC.

Sunt aplicabile toate dispozițiile prevăzute de titlul XIII din Legea Sportului 69/2000, articolele 84-93.

9. Dispoziții finale

În cazul apariției unei situații neprevăzute și/sau nemenționate în acest regulament, se va face referire la regulamentul UCI, al Federației Române de Ciclism și la legislația României.

Imaginile/Fotografiile și orice alte materiale vizuale obținute în timpul competiției (antrenamente, concurs, premiere) vor putea fi utilizate de către FRC numai cu acordul expres al autorului/autorilor acesteia / acestora.

Pentru obţinerea licenţei sau alte informaţii legate de Cupa Națională a României, vă puteţi adresa direct Federaţiei Române de Ciclism la adresa office@federatiadeciclism.ro sau organizatorilor fiecărei etape în cazul în care căutați informații legate strict de aceasta.

sponsori și parteneri

Sponsori Gold

Sponsori Silver

Sponsori Tehnici

Sub egida

Parteneri Media